2021-2022 • Het Raster • Snoezelkoffer

OVER HET PROJECT

Voor jonge kinderen met autisme zouden we in de Autitheek graag een snoezelkoffer samenstellen die uitleenbaar is voor ouders en die ook door onze vroegbegeleiders gebruikt kan worden in de thuisbegeleiding.

‘Snoezelen’ is een samentrekking van twee woorden: snuffelen en doezelen. Snuffelen staat voor het actief bezig zijn met zintuiglijke prikkels door te spelen, te ontdekken en te voelen. Doezelen staat voor het ervaren van rust en een ontspannen gevoel. Door hun andere zintuiglijke prikkelverwerking kan snoezelen erg aangenaam zijn voor kinderen met autisme. De verschillende prikkels die we ervaren komen bij hen harder of zachter via de zintuigen binnen dan bij andere mensen. Hierdoor kunnen ze over- of onderprikkeld raken waardoor ze extra prikkels willen vermijden of net gaan opzoeken. Dit kan aan de hand van snoezelmateriaal. Dit materiaal gaat verschillende zintuigen op een juiste manier prikkelen en heeft heel wat voordelen voor kinderen met autisme.

Een eerste voordeel van het snoezelen is het (weer) ontspannen worden. Vandaar dat snoezelmaterialen ook in time-out-momenten gebruikt kunnen worden om tot rust te komen. Kinderen met autisme hebben vaak nood aan een rustig plekje om even weg te zijn van de grote hoeveelheid prikkels uit de buitenwereld. Door thuis een snoezelplekje in te richten help je hen om opnieuw controle te krijgen over de vele prikkels die ze te verwerken krijgen. Bovendien kan het ook na heftige emoties of na een drukke dag rust en tijd brengen om alles te verwerken. Ten tweede bevordert snoezelen ook de ontwikkeling van kinderen met autisme. Het kan hen helpen om hun gevoelens beter waar te nemen, alle prikkels te verwoorden die ze ervaren en deze een plaats te geven. Ten derde kan het samen snoezelen er ook voor zorgen dat het contact verbetert tussen degene die het snoezelmateriaal aanbiedt en het kind met autisme die het snoezelmateriaal gebruikt. Algemeen gaan we ervan uit dat het welbevinden van het kind dat snoezelt verhoogt en dat er een sfeer van geborgenheid en veiligheid ontstaat.

Als we in de Autitheek Kempen een snoezelkoffer zouden kunnen aanbieden, krijgen kinderen die hier nood aan hebben de kans om het snoezelmateriaal te ontdekken en uit te testen. Snoezelmateriaal kan immers duur zijn en niet elk kind met autisme houdt van dezelfde materialen, waardoor het vaak zoeken is naar het meest geschikte materiaal. In de snoezelkoffer willen we ook een brochure steken met daarin heel wat tips om zelf snoezelmateriaal te maken.


OVER HET RASTER

Doelgroep

Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Het Raster biedt mobiele (de begeleider komt bij jou aan huis) en ambulante begeleiding (de begeleiding gaat door op de dienst). Begeleidingen kunnen ook in groep.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere vormen van ondersteuning.

Missie & Visie Het Raster

Een kwaliteitsvol leven in een open samenleving voor elke persoon met autisme en zijn omgeving.

Dat is wat we met onze begeleiding willen nastreven. In Het Raster vertrekt elke hulpvraag vanuit de problematiek autisme. Het doel van de begeleiding is dat iedereen het gevoel heeft dat het beter gaat en dat je meer controle hebt over je leven. We kijken samen met jou wat hiervoor nodig is.

Hoe proberen we dit te bereiken?

  • We vertrekken vanuit jouw hulpvraag of die van je omgeving.
  • We proberen jouw mogelijkheden en die van je omgeving te versterken.
  • We hebben vertrouwen in jou en hopen dat jij dat ook in ons hebt.
  • We hebben respect voor de persoon die je bent, je eigen keuzes, je levensovertuiging, je waarden en normen. Tegelijkertijd letten we er op dat dit de werking van de dienst en het leven van de anderen niet stoort.
  • We nemen niets van jou over. Alle beslissingen en verantwoordelijkheden blijven bij jou. De begeleider geeft je raad zodat je zelf de beste beslissingen kan nemen.
  • We zijn gespecialiseerd in autisme.

Waar kan je Het Raster vinden?

In onze regio
Het Raster Kempen, Tramwissel 5 - 2360 Oud-Turnhout
Openingsuren: Woensdag tussen 9u en 12u & 13u en 16u
autitheek.kempen@hetraster.be
014/75 39 70

Andere vestigingen:

  • Het Raster Antwerpen, Boomsesteenweg 510A - 2020 Antwerpen
  • Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel, August De Boeckstraat 20 - 1800 Vilvoorde
  • Het Raster Leuven, Abdijstraat 1 - 3001 Leuven

Bron tekst "OVER HET RASTER" : https://www.hetraster.be/