2021-2022 • SAIO Geel • Een rustige speelplaats

OVER HET PROJECT

SAIO staat voor School voor Aangepast en Individueel Onderwijs. Het onderwijsaanbod is gericht op leerlingen type basisaanbod, type 3 en type 9. Het gaat om buitengewoon lager onderwijs BULO, respectievelijk voor kinderen met ernstige emotionele gedragsproblemen (type 3) dan wel kinderen met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (type 9).

Omwille van hun beperking, zijn sommige kinderen niet in staat om in groep te spelen. Sinds heel lange tijd kunnen zij binnen de school tijdens pauzes enkel in een grote sporthal terecht, waar ze onder toezicht alleen spelen met bijvoorbeeld een bal. Sommige kinderen nemen plaats aan een tafeltje op de algemene speelplaats en zitten stil met een doos knex of staan stil op een “stip” om stilletjes naar de muur staren...

Er is een beschikbare buitenruimte waar men deze kinderen een pauze in alle rust zou kunnen gunnen of als beloning bij goed gedrag naartoe zouden kunnen laten gaan, maar deze is niet aangepast qua veiligheid en voorzieningen.
Indien we dit project kunnen realiseren, kunnen deze kinderen op hun maat in rust genieten van frisse lucht en daglicht tijdens hun pauze in een veilige omgeving, afgezonderd van de andere kinderen.

Om die buitenruimte speelklaar te krijgen, dienen volgende zaken te gebeuren:

 • Veilig omheinen van de buitenruimte: plaatsen van draadafsluiting en tuinpoort, met als doel dat de schoolkinderen niet weg kunnen, maar anderzijds ook om buiten de schooluren vreemden buiten te houden (hangjongeren, druggebruikers,... kunnen momenteel het terrein zomaar betreden en doen dit ook).
 • Verwijderen overtollige stenen en klinkers Klaarmaken van het terrein.
 • Gelijk leggen van het terrein en inzaaien met gras:
  Om functioneel gebruik te kunnen maken van de buitenruimte, moet het grondniveau gelijk zijn. Door gras te zaaien kunnen de kinderen maximaal genieten van het buiten zijn en de natuur.
 • Aanbieden van basis speelgoed, waarmee ze zich kunnen amuseren en twee stevige speelgoedkasten om ze in op te bergen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een voetbal, een basketbalpaal, springtouw, petanque ballen, ringwerpspel,...

We bieden hiermee hulp en zorg voor personen met een beperking. Deze kinderen hebben wel recht op aangename schoolpauzes, maar gezien hun beperking kunnen ze niet normaal functioneren in groep. Door het ontbreken van de boven beschreven infrastructuur, hebben ze geen goede opties.

Bovendien is er ook een educatief doel: bij goed gedrag, worden de kinderen beloond en zouden ze eveneens in die buitenruimte mogen gaan spelen.

Situatie van de buitenruimte die omgevormd zal worden (foto 31.10.2021)

OVER SAIO

Doelgroep

SAIO is een drie typige school voor buitengewoon basisonderwijs, waar kinderen kunnen school lopen binnen type Basisaanbod, type 9 en type 3.

Het type basisaanbod is bedoeld voor leerlingen met ernstige leermoeilijkheden of leerstoornissen, die ondanks extra inspanningen onvoldoende leervorderingen maken in het gewoon onderwijs. De jongste leerlingen lopen school binnen onze hoofdvestiging in het centrum van Geel, de oudste leerlingen in de schoolgebouwen in Larum.

Type 3 omvat de leerlingen met ernstige emotionele- en/of gedragsproblemen. De leerlingen type 3 zijn gevestigd in onze hoofdvestiging in het centrum van Geel.

Type 9 is gericht op leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een normale intelligentie. Deze leerlingen kunnen op beide vestigingen school lopen, afhankelijk van hun noden. In onze hoofdvestiging (basisaanbod) en in Larum hanteren we een meer geïntegreerde werking, waarbij deze leerlingen individuele ondersteuning krijgen daar waar nodig, maar voor het grootste deel de lessen meevolgen in de klasgroep. In onze hoofdvestiging (type3/type 9) spreken we van een gestructureerde werking. De leerlingen worden opgevangen in structuurklassen en de leerkrachten hanteren een ver doorgedreven autiwerking. Deze leerlingen hebben nood aan een doorgedreven vorm van structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en prikkelreductie.

Schoolomgeving

 • Hoofdvestiging – Type basisaanbod/ type 3/ type 9

  Onze school is gelegen in het centrum van Geel.
  Het is een mooi, historisch gebouw op Sint- Dimpna, dat in het verleden een geschiedenis gehad heeft als ziekenhuis en rust- en verzorgingstehuis.

  Later werd het gerenoveerd tot schoolgebouw waarin we vanaf 1976 onze intrek namen.
  De jongste leerlingen van het type basisaanbod en alle leerlingen type 3/type 9 zitten in dit gebouw.
 • Vestiging in Larum – Type basisaanbod/ type 9

  In september 2010 namen onze kinderen van het type 3 hun intrek in de schoolgebouwen aan de Velveken in Larum. Later volgden ook een aantal van onze leerlingen type 9.

  In september 2021 nemen de oudste kinderen van het type basisaanbod en type 9 deze gebouwen in.

Bron tekst "OVER SAIO" : https://saio.sbsgeel.be/